Kabeláž


Pentacom-NET
poskytuje sieťové a Internetové
služby už viac ako 16 rokov.

Ponúkame Vám realizáciu optických a metalických sietí:

  • V dátových centrách v rámci vertikálnych i horizontálnych kabeláží
     
  • V areáloch (campusoch) viacerých budov na ich vzájomné prepojenie na väčšie vzdialenosti
     
  • V priemyselných prevádzkach
     
  • V administratívnych budovách, biznis centrách, školách a pod. na realizáciu chrbticovej siete